ขบวนการผลิต

ขบวนการผลิตมีการแบ่งเป็นสายผลิตอย่างเป็นระบบ พนักงานในแต่ละแผนกจะได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพสูงรวมทั้ง มีความประณีต เรียบร้อยสูง

ออกแบบรูปทรง (styling)

ออกแบบรูปทรง (styling) ด้วยคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงความแข็งแรง ทนทาน, รูปลักษณ์ที่สวยงามและการใช้สอยที่ลงตัว (ในบางผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นรุ่นใหม่เช่นเบาะ, คอนโซลไฟเบอร์, หลังคาดักแข็งไฟเบอร์, แผงข้าง

การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่นเครื่อง CNC ดัดท่อ, จักรเย็บผ้า, เครื่องเชื่อม

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ ชิ้นงานที่ผลิตเสร็จจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้