เบาะคู่หน้ารุ่น PA09พร้อมท้าวเเขนโซฟ่า 
คอนโซล C01 พร้อมไฟ LED

หลังคาVIP รุ่น S2
เบาะหน้าทรง PA09
หลังคาVIP สำหรับ Ventury
หลังคาVIP สำหรับ Ventury